Service : Water Damage
Servis ini ditawarkan kepada pelanggan yang mengalami masalah phone gagal berfungsi disebabkan terkena air.