Service : Water Damage

Servis ini ditawarkan kepada pelanggan yang mengalami masalah phone gagal berfungsi disebabkan terkena air.